• 19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XVI. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XVI. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XVI. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XVI. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

 • XVI. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  19-22 Eylül 2019

  Bodrum Hilton Türkbükü Hotel - Bodrum, Türkiye

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,


Meksika, Türkiye, ABD…OPEC 2017 Sağlık istatistiklerinde tip 2 diyabetin en sık görüldüğü ülkeler bu şekilde sıralandılar.


Raporda en kötüsü bu değildi. Bizleri en çok etkilemesi gereken, grup ülkelerinde yıllar içinde diyabet sıklığının nasıl arttığı idi. 1980’de OECD ülkelerinde ortalama % 5 civarında olan diyabet sıklığı 2014’e gelindiğinde çok ciddi bir farklılık göstermiş, 35 OECD ülkesinde ortalama % 6’nın biraz üzerinde kalırken, Türkiye’de % 14’lere ulaşmıştır.


Metabolik Sendromun en son ortaya çıkan parametresinin diyabet olduğunu hatırladığımızda, diyabet bu kadar arttıysa, aterosklerozla seyreden tüm hastalıklardan obeziteye, osteoartrozdan polikistik over sendromuna kadar birçok hastalığın inanılmaz bir sıklıkta artacağı gerçeği, hekiminden politikacısına kadar hepimizi alarma geçirmesi gereken bir sonuç.


Neyi eksik yapıyoruz? Neleri yapamıyoruz, yapmıyoruz? Neler yapabiliriz? Sizleri bunları tartışmak, yol haritası konusunda önerilerde bulunmak, vakit çok geç olmadan eylem planı yapmak için güzel Ülkemizin güzel bir yerinde 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda buluşmaya çağırıyoruz.Metabolik Sendrom Derneği Düzenleme Kurulu

Dernek Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz (Başkan)
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Mustafa Arıcı
 • Prof. Dr. Tevfik Ecder
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
 • Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan

ANA KONULAR

 • Metabolik sendrom
 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Dislipidemi / Hiperlipidemi
 • Obezite / Abdominal obezite


GENEL BİLGİLER

Sempozyum Yeri
Hilton Bodrum Türkbükü

Sempozyum Tarihi
19 - 22 Eylül 2019

Yaka Kartı
Sempozyum süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 22 Eylül 2019 tarihinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu
Sempozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları organizasyon sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Fazla sayıda katılımcı göndermek isteyen kurumlara merkezi izin yazısı yazılacaktır. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Bu tür davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

İptal Koşulları
Yapılan kayıt ve konaklama rezervasyonlarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar iptali durumunda %50’si iade edilecek olup, 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra iptali durumunda kayıt ve konaklama ücretlerinin hiçbir şekilde iadesi yapılmayacaktır.

Bildiri Özeti
Bildiriler abstractModule bildiri sistemi kullanılarak www.metsend2019.org web sitesi üzerinden online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basım yapılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Önemli Tarihler
 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 8 Ağustos 2019
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 10 Mayıs 2019
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 10 Mayıs 2019


BİLİMSEL PROGRAM


  Bilimsel Program Görüntülemek İçin Tıklayınız.

19 Eylül 2019, Perşembe

13:30 - 13:45 XVI. Metabolik Sendrom Sempozyumu Açılış Töreni
13:45 - 15:15 Metabolik sendrom beşlisi
Metabolik sendrom gündemi ve PURE çalışmasından yeni veriler Aytekin Oğuz
Lipid gündemi Sadi Güleç
Diyabet gündemi Kubilay Karşıdağ
Obezite gündemi Yüksel Altuntaş
Hipertansiyon Gündemi Ahmet Temizhan
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:00 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Sadi Güleç, Kubilay Karşıdağ, Yüksel Altuntaş
15:30 - 15:35
[SS-01]
Metobolik Sendrom ve Sessiz Beyin İskemisi Bağımsız İlişkilidir Hilmi Erdem Sümbül
15:35 - 15:40
[SS-02]
Diyabetik Ayak Sendromunun Metabolik Sendrom ve Beden Kilosu ile İlişkisi Şeyma Erdoğan Akçan
15:40 - 15:45
[SS-03]
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Yeme Farkındalığı ve Bel Çevresi, Vücut Kütle İndeksi, Diyabet Süresi ve Diyabet Kontrolü ile Olan İlişkisi Ayşe Naciye Erbakan
15:45 - 15:50
[SS-04]
Tiroid Direnci; Antropometrik Ölçümler, İnsülin Direnci ve Kan Yağları ile İlişkili Olabilir mi? Ayşe Naciye Erbakan
15:50 - 15:55
[SS-05]
Diyabetik Ayak Bakımına Yönelik Mobil Uygulama Berna Dincer
15:55 - 16:00
[SS-06]
Tip-2 Diyabetli Hastalarda Farklı Şiddetteki Gözetimli Egzersiz Programlarının Egzersiz Kapasitesi ve Kognitif Fonksiyon Üzerine Etkisi Emre Şenocak
16:00 - 16:05
[SS-07]
Fibromiyaljili Hastalarda Obezite ve Spor Alışkanlığı Ayşegül Ertınmaz Özkan
16:05 - 16:10
[SS-08]
Diyabetik Nefropatiyi Öngördürmede MPV/lenfosit ve Platelet/lenfosit Oranı Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir mi? Aslıhan Çalım
16:10 - 16:15
[SS-09]
Diyabet Hastalarında s/v-presarkopeni ve Sarkopeni Prevelansı Yasemin Özgür
16:15 - 16:20
[SS-10]
NaShGLT: Yeni Bir Seçenek Olabilir mi ? Utku Erdem Soyaltın
16:20 - 16:25
[SS-11]
Kronik Hepatit C Hastalarında Ürik Asit Düzeylerinin Pegile-İnterferon ve Ribavirin Tedavisine Etkisi Zeynep Altın
16:25 - 16:30
[SS-12]
Prediyabeti olan Olgularda Retinal Mikrovaskuler Değişikliklerin Değerlendirilmesi Leyla İpek Rudvan Al
16:30-16:35
[SS-13]
Tip 2 Diyabet Tedavisini Yeniden Gözden Geçirmenin Zamanı: İnsülin Kullanan Tip 2 Diyabetli Hastalarda C-peptit Düzeyleri Ayşe Naciye Erbakan
16:35-16:40
[SS-14]
Diyabetik Ayak Ülserli Hastaların Kronik Komplikasyonlarının İncelenmesi ve Maliyet Analizi Barış Karagün
16:40 - 16:45
[SS-15]
Diyabetik Nefropati Taramasında Hemogram Parametrelerinin Kullanımı: Nötrofil-lenfosit Oranı, Ortalama Trombosit Hacmi Mustafa Behçet Demirbaş
16:45 - 16:50
[SS-16]
Romatoid Artritli Hastalarda Metabolik ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile Hastalık Aktivitesi Arasındaki İlişki Tülay Omma
16:50 - 16:55
[SS-17]
Polikistik Over Sendromunda Anti-Mülllerien Hormon Düzeylerinin Metabolik Parametrelerle İlişkisi Ersen Karakılıç
16:55 - 17:00
[SS-18]
Metabolik Sendromlu Hastalarda B12 Vitamini ve Folat ile GFR Arasındaki İlişki Havva Keskin

20 Eylül 2019, Cuma

08:45 - 09:00 Sabah sporu
09:00 - 10:15 Hipertansiyon Gündemi
Oturum Başkanları: Tevfik Ecder, Dilek Ural
09:00 - 09:15
Tansiyon değeri 137/88 mmHg; ilaç başlamalı mıyım? Mustafa Arıcı
09:15 - 09:30
Tansiyon değeri 200/100 mmHg; yatırmalı mıyım? Mustafa Kılıçkap
09:30 - 09:45
Artısıyla eksisiyle tek tablette üç ilaç Cem Barçın
09:45 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Tip 2 diyabet tedavisi ve sitagliptin’in yeri
Konuşmacılar: Tufan Tükek, Kubilay Ükinç
11:15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 13:00 Diyabet: Hangi OAD seçeneğini kullanmaya ne zaman başlayalım, ne zaman vazgeçelim, en iyi kombinasyonlar nasıl olmalı?
Oturum Başkanları: Şevki Çetinkalp, Alper Sönmez
11:30 - 11:45
Sekretagog Kubilay Karşıdağ
11:45 - 12:00
DPP-IV Taner Bayraktaroğlu
12:00 - 12:15
Glitazon Mustafa Kanat
12:15 - 12:30
SGLT-2 Feyza Yener Öztürk
12:30 - 13:00
Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:20 Konferans
2019 Avrupa dislipidemi kılavuzundan seçmeler Lale Tokgözoğlu
14:20 - 15:30 Vakalar üzerinden preoperatif değerlendirme
Oturum Başkanı:Ahmet Temizhan
Enver Özgencil
Mehmet Uzunlulu
Tevfik Demir
15:30 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 17:00 Diyabet: Uygulamada güçlük çektiğimiz kavramlarda nasıl başarılı olabiliriz?
Oturum Başkanları: Baki Kumbasar, Mehmet Sargın
15:45 - 16:00
Uygulanabilir beslenme tedavisi nedir? Emel Özer
16:00 - 16:15
Düşük kalorili diyetleri ne zaman ve nasıl önerebiliriz? Soner Cander
16:15 - 16:30
Metabolik sendromlu hastaya pratik egzersiz önerileri Özlem Soyluk Selçukbiricik
16:30 - 16:45
Metabolik sendromda probiyotik besin ve ajanlar Yüksel Altuntaş
16:45 - 17:00
Tartışma

21 Eylül 2019, Cumartesi

08:45 - 09:00 Sabah sporu
09:00 - 10:15 Dislipidemi mercek altında
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Tufan Tükek
09:00 - 09:15
Aynı LDL’ye farklı yaklaşımlar: Riske göre statin Necla Özer
09:15 - 09:30
HDL; azı zarar, çoğu da zarar (mı)! Meral Kayıkçıoğlu
09:30 - 09:45
Omega-3 ve kalp Sadi Güleç
09:45 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Vakalarla Glarjin U-300
Moderatör: Aytekin Oğuz
Konuşmacı: Hasan Aydın
11:15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 13:00 Diyabet: Hangi enjeksiyon seçeneğini kullanmaya ne zaman başlayalım, ne zaman vazgeçelim, en iyi kombinasyonlar nasıl olmalı?
Oturum Başkanları: Hasan İlkova, Sevim Güllü
11:30 - 11:45
Bazal insulin M. Temel Yılmaz
11:45 - 12:00
Karışım insulin M. Kemal Balcı
12:00 - 12:15
Sık aralıklı insulin Oğuzhan Deyneli
12:15 - 12:30
GLP-1 bazlı tedaviler Ayşegül Atmaca
12:30 - 13:00
Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:15 “T A B U Metsend; Doktorlar yarışıyor”
Moderatör:Sadi Güleç
15:15 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 17:15 Sözlü bildiriler
Oturum Başkanları: Esma Altunoğlu, Esra Ataoğlu
15:30 - 15:35
[SS-19]
Probiyotik ile Prebiyotik Besin Tüketim Sıklığının Tip 2 Diyabet ve Bazı Parametreler ile İlişkisi Çiğdem Dönmez
15:35 - 15:40
[SS-20]
Metforminin Tip 2 Diyabet Tanılı Postmenopozal Kadınlarda Mamografik Meme Dansitesi Üzerine Etkisi Mehmet Akif Öztürk
15:40 - 15:45
[SS-21]
Metabolik Sendromlu Hastalarda CRP/Albümin Oranı ile Ürik Asit/HDL Oranı Arasındaki İlişki Satılmış Bilgin
15:45 - 15:50
[SS-22]
Diyabetik Hastalarda Kardiovasküler Risk Belirlemede Non HDL Ölçümü Nursel Kocamaz
15:50 - 15:55
[SS-23]
Zayıflama Diyetine Eklenen Türk Kahvesinin Antropometrik Ölçümler ve Lipid Profiline Etkisi Elif Kılıç Kan
15:55-16:00
[SS-24]
Metabolik Sendromu Bulunan Hastaların Retinal Sinir Lifi Tabakası ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi Hatice Aslan Sırakaya
16:00 - 16:05
[SS-25]
Diyabet Distress Ölçeğinin Türkçe Validasyonu Özge Telci Çaklılı
16:05 - 16:10
[SS-26]
Metabolik Sendrom ve Obezitede Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Değerlendirilmesi Yalçın Hacıoğlu
16:10 - 16:15
[SS-27]
Epikardiyal Yağ Doku Kalınlığının Ejeksiyon Fraksiyonu Korunmuş Kalp Yetersizliği Hastalarında Hastane Yatış Süresi ile İlişkisi Ufuk Özgül
16:15 - 16:20
[SS-28]
Santral Obezitesi Olan Bireylerde Metabolik Sendromun ve 25 (OH)D Eksikliğinin Karaciğer Fibrozisine Etkisi Serap Ungan
16:20 - 16:25
[SS-29]
GDM Saptanan Hastaların İyi Glisemik Kontrol Altında Sağlıklı Gebelerle Fetal Ağırlık Açısından Karşılaştırılması Şeyma Yıldız
16:25 - 16:30
[SS-30]
Obezite sebebiyle Liraglutide ve Exenatide kullanımının tiroid fonksiyonları üzerinde etkisi var mıdır? Ömercan Topaloğlu
16:30 - 16:35
[SS-31]
Düzenli Kontrole Gelen Diyabetik Hastalar ile Düzenli Kontrole Gelmeyen Diyabetik Hastaların Hba1c Düzeylerinin Kıyaslanması İlkim Deniz Toprak
16:35-16:40
[SS-32]
Tip 2 Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon ile Takip Edilen Hastalarda Arteryel Sertlik ile Nötrofil/Lenfosit Oranı veya Platelet/Lenfosit Oranı Arasında İlişki Var mıdır? Ömercan Topaloğlu
16:40 - 16:45
[SS-33]
Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde, Metformin, Metformin/Kombinasyon Tedavilerinin Kısa Dönemde Diyet Tedavisine Katkısının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Müjdat Kara
16:45 - 16:50
[SS-34]
İnsülin Kullanan ve Glisemik Kontrol Sağlanamayan Tip2 Diyabetli Hastalarda İnsülin Degludek Aspart Tedavisinin Etkinliği Ahmet Ziya Şahin
16:50 - 16:55
[SS-35]
Hirsutizmli Hastalarda Aterosklerozun Değerlendirilmesi Merve Yılmaz
16:55 - 17:00
[SS-36]
Bir Bağımlılık Karşıtı Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarının Yeme Bağımlılığı Davranışları: Terzi Kendi Söküğünü Dikebilmiş mi? Kübra Yıldız
17:00 - 17:05
[SS-37]
Hipertansiyon Hastalarında Trigliserid/HDL Kolesterol Oranının Araştırılması İdris Kırhan
17:05 - 17:10
[SS-38]
Obezitede C-Reaktif Protein ve İnsülin Direnci İlişkisi Aslı Demirbulat
17:10 - 17:15
[SS-39]
Diyabetik Hastalarda Meme Arteryal Kalsifikasyon Hatice Beyazal Polat

22 Eylül 2019, Pazar

09:00 - 09:15 Sabah sporu
09:15 - 10:45 Metabolik sendrom ve diyabet
Oturum Başkanları: Aytekin Oğuz, Barış İlerigelen
09:15 - 09:30
Akılcı ilaç kullanımı Miraç Vural Keskinler
09:30 - 09:45
PURE Türkiye Çalışması: 12 Yılın Hikayesi Burcu Tümerdem Çalık
09:45 - 10:00
Diyabet ve Metabolik sendrom hemşireliği Berna Dincer
10:00 - 10:15
Diyabet ve Metabolik sendromda beslenme: Gündemdeki diyetlerin analizi Kübra Yıldız
10:15 - 10:45
Tartışma
10:45 - 11:10 Kahve Molası
11:10 - 11:30 Sempozyum değerlendirme oturumu (Mehmet Uzunlulu’nun not defteri)
Oturum Başkanları: Banu Mesçi, Özge Telci Çaklılı
11:10 - 11:30
Metabolik sendrom 2019’da neler konuşuldu: Eve götürülecek mesajlar Gökhan Uygun
11:30 - 12:00
Ödül kazanan bildiriler
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından dereceye giren bildirilere Metabolik Sendrom Derneği tarafından alttaki ödüller verilecektir.
Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü : 1 adet laptop
Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü : 1 adet tablet
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü : 1 adet tablet
Poster Bildiri Birincilik Ödülü : 1 adet tablet
**Bildiri değerlendirmelerinin, bildiri ödüllerinin temini ve verilmesinin herhangi bir aşamasında, hiç bir firmanın (ruhsat/izin sahibi) müdahelesi veya sponsorluğu söz konusu değildir.
12:00 - 12:30 Kapanış

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 8 Ağustos 2019

Yazım Kuralları

  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
  9. Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
  10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
  11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


KAYIT ÜCRETLERİKATILIMCI

13 Mayıs 2019 ve Öncesi

1.000 TL

13 Mayıs 2019 Sonrası

1.100 TL

FİRMA YETKİLİSİ / REFAKATÇİ

13 Mayıs 2019 ve Öncesi

900 TL

13 Mayıs 2019 Sonrası

1000 TL

KAYIT BİLGİLERİ

► Belirtilen kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

► 13 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.

► 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikligi yapılabilir.

Dış Katılım Ücreti 1.200 TL + %18 KDV
( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )
Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Hilton Bodrum Türkbükü Hotel’in “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;

► Bilimsel oturumlara katılım, özet kitabı, program kitabı, sempozyum çantası, yaka kartı, katılım sertifikası

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARALARI

Sempozyum kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.


Banka Adı: Garanti Bankası
Hesap Adı: Figür Kongre Organizasyon Servisleri A.Ş.
Şube: Beyoğlu Ticari
Şube Kodu: 1671
TL Hesap Numarası: 6296277
IBAN No: TR12 0006 2001 6710 0006 2962 77

KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Otel

13 Mayıs 2019 ve Öncesi

13 Mayıs 2019 ve Sonrası

* 3 gecelik paket (konaklama tarihleri : 19 - 22 Eylül 2019)

Hilton Bodrum
Türkbükü (DOLDU)

Single

Single

3.870 ₺

4.200 ₺

Double

Double

5.250 ₺

5.850 ₺

Vogue Hotel (DOLDU)

Single

Single

5.100 ₺

5.500 ₺

Double

Double

6.600 ₺

7.000 ₺

Baia Hotel (DOLDU)

Single

Single

4.600 ₺

5.000 ₺

Double

Double

5.500 ₺

6.000 ₺


 • Yukarıda belirtilen konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
 • 3 gece konaklama tarihleri: 19 - 22 Eylül 2019
 • 4 gece konaklama tarihleri: 18 - 22 Eylül 2019
 • Bu paketi alan katılımcılar, otelin her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm servislerden faydalanabilecektir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 1.200 TL + %18 KDV ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )
Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların ve firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Hilton Bodrum Türkbükü Hotel’in “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı farkı; kongre süresince dış katılımcıların bilimsel program aralarındaki kahve ikramlarını, öğle yemeklerini, otelin her şey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar. Dış Katılım bedeli 08:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri Figür Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • Yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Temmuz 2019’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 10 Eylül 2019 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Metabolik Sendrom Derneği ve Figür Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
 • Rezervasyonun geçerli olabilmesi için, banka dekontunun Figür Kongre ve Organizasyon A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

TRANSFER

 • 19 ve 22 Eylül tarihlerinde talep edilecek transferler kişi başı tek yön 150 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
 • 19-22 Eylül tarihleri dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 350 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer talepleriniz için Figür Kongre Organizasyon Servisleri ile bağlantıya geçebilirsiniz.
 • Tüm transfer taleplerinin ve değişikliklerinin uçuş saatlerinden en az 48 saat önce yazılı olarak geçilmesi gerekmektedir.

KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Banka Adı: Garanti Bankası
Şube: Beyoğlu Ticari
Şube Kodu: 1671
Hesap Adı: Figür Kongre Organizasyon Servisleri A.Ş.
TL Hesap Numarası: 6296277
IBAN No: TR12 0006 2001 6710 0006 2962 77

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLİMSEL SEKRETARYAProf. Dr. Ahmet TEMİZHAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
temizhan@hotmail.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASIFİGÜR Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli - İstanbul
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
metsend@figur.net